UUDISED


PINGE KONTROLLRELEED Ex9JP V-1 3P

Ex9JP V-1 3P on pinge kontrollrelee, mis ühildub 3-faasiliste 3-juhtmeliste ja 3-faasiliste 4-juhtmeliste süsteemidega. See teostab tõhusat kontrolli 3-juhtmelise 155-500 V AC või 4-juhtmelise 90-228 V AC pinge üle. Seade võimaldab parameetrite seadistamist: ülemine ja alumine pingetase; asümmeetria; pinge ja sageduse hüstereesi tasemed; viide toiteühenduse järel.

 • Pinge kontrollrelee LCD ekraaniga
 • 3-faasiline 3-juhtmeline või 3-faasiline 4-juhtmeline ühendus
 • Faasikontroll
  • järjestus
  • vea seire
  • asümmeetria, sh. neutraalpoolus
 • Mõõdab vahelduvvoolu pinge tegelikku efektiivväärtust
 • Seadistatavad parameetrid


SAGEDUSE KONTROLLRELEE Ex9JP F-1

Ex9JP F-1 on eriotstarbeline sageduse kontrollrelee, mis on loodud vahelduvvoolu sageduste kontrollimiseks kriitilise tähtsusega süsteemides nagu päikeseelektrijaamad ning generaatorid. See toetab 50/60/400 Hz sagedusi ja võimaldab sageduslävede seadistamist (80–120% nimisagedusest) erinevate toitesüsteemidega kohandatavuse huvides.

 • Relee ülesandeks on kontrollida vahelduvvoolu pinge sagedust näiteks päikeseelektrijaamades ja generaatorites
 • Kontrollitav sagedus 50/60/400 Hz valitakse lülitiga
 • Kaks seadistatavat sagedustaset (Fmin, Fmax) vahemikus 80–120% Fn
 • Reguleeritav erinevuse tase
 • Reguleeritav viite tase

TOOTEVALIKU LAIENDAMINE


KOMPAKTKAITSELÜLITID Ex9M AC TM

Termomagnetilise vabastiga (TM) kompaktkaitselülitid Ex9M TM on mõeldud kasutamiseks peamiselt toitejaotuseks. Standardiga IEC / EN 60947-2 kooskõlas läbiviidud katsetused tagavad toimivuse ja töökindluse mitmesuguste kasutusotstarvete, sealhulgas kaitselahutuse korral.

 • Uued, kompaktsed 1- ja 2 pooluselised mudelid ühefaasiliste paigaldiste kaitsmiseks ning juhtimiseks.
 • Termomagnetilise vabastiga.
 • Korpuse suurused M1-M2
 • Nimitalitlusvool kuni 250 A
 • Maksimaalne nimilahutusvõime lühisel Icu=Ics kuni 150 kA
 • Nimipinge 415 / 690 V AC


KOMPAKTKAITSELÜLITID Ex9M DC TM

Termomagnetilise vabastiga DC kompaktkaitselülitid Ex9MD TM on mõeldud kasutamiseks peamiselt päikeseenergiasüsteemides. Standardiga IEC / EN 60947-2 kooskõlas läbiviidud katsetused tagavad toimivuse ja töökindluse mitmesuguste kasutusotstarvete, sealhulgas kaitselahutuse korral.

 • Uued 1- ja 2-pooluselised tooted päikeseenerga sektori jaoks. Sobivad kasutamiseks madala pinge ning suure voolutugevuse juures. Kompaktsemad ja kulutõhusamad mudelid kõrge kvaliteedi- ja kaitsetasemega.
 • Termomagnetilise vabastiga.
 • Korpuse suurused M1-M2
 • Nimitalitlusvool kuni 250 A
 • Maksimaalne nimilahutusvõime lühisel Icu=Ics kuni 100 kA
 • Nimipinge 250 V DC (1-pooluseline) ja 500 V (2-pooluseline


AC MCCB KOORMUSLAHKLÜLITID Ex9MSD

Kompaktkaitselüliti-põhiste koormuslahklülitite Ex9MSD AC mudeleid kasutatakse pealülitina paljudes erinevates vooluahelates. Need on mõeldud kasutamiseks peamiselt toitejaotuseks. Standardiga IEC / EN 60947-3 kooskõlas läbiviidud katsetused tagavad toimivuse ja töökindluse mitmesuguste kasutusotstarvete korral.

 • Uus 2-pooluseline, vähendatud mõõtmete ja kompaktse kujuga mudel, mis on mõeldud ühefaasiliste paigaldiste juhtimiseks ning kaitselahutamiseks – kulutõhusam lahendus tavapärase kõrge kvaliteedi ja töökindluse tasemega
 • AC MCCB koormuslahklülitid
 • Korpuse suurused M1-M2
 • Nimitalitlusvool kuni 250 A
 • Katsetatud vastavalt EN 60947-3
 • AC-voolukarakteristik
 • Nimitööpinge Ue kuni 690 V AC


DC MCCB KOORMUSLAHKLÜLITID Ex9MSD

Ex9MSD MCCB-põhiste koormuslahklülitite Ex9MSD DC-mudeleid kasutatakse pealülitina alalisvoolusüsteemides, näiteks päikeseelektripaigaldistes. Standardiga IEC / EN 60947-3 kooskõlas läbiviidud katsetused tagavad toimivuse ja töökindluse mitmesuguste kasutusotstarvete korral.

 • Uus 2-pooluseline, vähendatud mõõtmete ja kompaktse kujuga mudel, mis on mõeldud suure voolutugevusega madalpinge-alalisvoolupaigaldiste juhtimiseks ning kaitselahutamiseks – kulutõhusam lahendus tavapäraselt kõrge kvaliteedi ja töökindluse tasemega
 • DC MCCB koormuslahklülitid
 • Korpuse suurused M1-M2
 • Nimitalitlusvool kuni 250 A
 • Katsetatud vastavalt EN 60947-3
 • DC-voolukarakteristik
 • Nimipinge 250 V DC (1-pooluseline) ja 500 V (2-pooluseline)


ACB KOORMUSLAHKLÜLITID Ex9ASD

Õhklahklüliteid Ex9ASD kasutatakse pealülititena erinevate tööstuslike rakenduste koosseisus, näiteks suure nimivooluga paigaldistes, mis võivad nõuda suurt arvutuslikku lühisvoolu muuhulgas toitejaotussüsteemides. Standardiga IEC / EN 60947-3 kooskõlas läbiviidud katsetused tagavad toimivuse ja töökindluse mitmesuguste kasutusotstarvete, sealhulgas kaitselahutuse korral.

 • Õhklahklülitid Ex9ASD
 • Katsetatud vastavalt IEC / EN 60947-3
 • Nimivool kuni 4000 A
 • Lülitusvõime lühisel Icm kuni 187 Ka
 • Nimi-lühisvoolutaluvus Icw kuni 85 kA / 1 s
 • Fikseeritud ja väljatõmmatavad (draw-out) mudelid
 • Lai lisavarustuse valik