Privaatsuspoliitika

"Noark Electric hoolib teie isikuandmete kaitse eest ja hindab meie suhteid teiega. Käesolev privaatsus-, küpsise- ja andmekaitsepoliitika (edaspidi „poliitika“) kehtib ainult Noark Electric veebisaitide kaudu kogutud isikuandmete kohta, lisaks meie Facebooki või muude suhtlusvõrgustike saitidele vastavale sisule, millele on juurdepääs arvuti, mobiilseadme või muu seadme kaudu.

See poliitika kirjeldab isikuandmete tüüpe, mida me veebilehtede kaudu kogume, ja seda, kuidas neid isikuandmeid võidakse kasutada ja/või kellega jagada. Käesolev poliitika kirjeldab ka seda, kuidas saate meiega ühendust võtta, et ajakohastada oma kontaktandmeid, neile juurde pääseda ja kontrollida nende isikuandmete kasutamist, mida me kogume seoses meie turunduskommunikatsiooni ja -tegevusega või saada vastuseid küsimustele, mis võivad tekkida meie privaatsuspoliitika nendel veebilehtedel. Palun lugege see poliitika hoolikalt läbi, sest veebilehtede kasutamisega kinnitate, et mõistate ja nõustute selle poliitika tingimustega. Lisaks vaadake palun läbi meie kasutustingimused, mis reguleerivad selliste veebilehti ja teile seal kuvatavat sisu.

Küpsised
Nagu paljud ettevõtted, kasutab ka Noark Electric oma veebilehtedel küpsiseid ja muid sarnaseid tööriistu, et parandada nende toimivust ja parandada teie kasutuskogemust.

Mis on küpsised? Küpsis on väike tekstifail, mis teie seadmesse salvestatakse. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ja võimaldavad veebirakendustel teile sisu isikupärastada. Veebirakendus saab kohandada oma toiminguid vastavalt teie vajadustele, meeldimistele ja mittemeeldimistele, kogudes ja jättes meelde teabe teie eelistuste kohta. Enamik küpsiseid ei kogu isikuandmeid, mis teid identifitseerivad, vaid üldisemat teavet.

Milleks me küpsiseid kasutame?
Noark Electric võib turvalisuse eesmärgil teie seadmesse salvestada küpsiseid või sarnaseid faile, et teavitada meid, kas olete varem saite külastanud, et isikupärastada meie lehtede külastamise kogemust. Küpsised võimaldavad meil koguda tehnilist- ja tüüpteavet, näiteks brauseri tüüp, meie lehtedel veedetud aega ja külastatud lehtede ajalugu. Samuti võimaldavad küpsised meil valida, millised meie reklaamid või pakkumised teid kõige tõenäolisemalt köidavad, ja neid meie lehe külastamisel kuvada. Küpsiseid võidakse kasutada teie kasutuskogemuse parendamiseks lehtede eelistuste salvestamise teel. Üldiselt aitavad küpsised pakkuda teile paremat veebilehe kasutuskogemust, võimaldades meil jälgida, millised lehed teile kasulikud on ja millised mitte. Küpsised ei anna meile mingil viisil juurdepääsu teie seadmele ega teie kohta käivale teabele, välja arvatud teave, mida otsustate meiega jagada.

Milliseid küpsiseid me kasutame?
Üldiselt saab veebilehtedel kasutatavad küpsised jagada järgmistesse kategooriatesse:

*Seansiküpsised
Neid küpsiseid kasutatakse seansi ajal iga kord, kui külastate, ja aeguvad siis, kui lahkute lehelt või vahetult pärast seda: neid ei salvestata teie seadmesse püsivalt, need ei sisalda isikuandmeid ja aitavad minimeerida isikuandmete edastamise vajadust Internetis. Neid küpsiseid saab kustutada või keelduda nende kasutamise lubamisest, kuid see halvendab veebilehe toimivust ja teie kasutuskogemust. Need küpsised salvestavad ka aegteavet, mis näitab, millal veebilehel käisite ja millal sealt lahkusite.

*Jälgimisküpsis
Need küpsised võimaldavad meil ära tunda meie veebilehtede korduvaid külastajaid. Sellised küpsised kasutavad jälgimiseks anonüümset ja juhuslikult genereeritud identifikaatoreid, mis ütlevad, kust veebilehelt meie kasutaja tuli, mis otsimootorit nad kasutavad, millisele lingile nad klõpsasid, mis otsisõna nad kasutasid ja mis riigist nad pärit on. Selliste andmete jälgimine aitab meil oma veebilehte paremaks teha.

*Püsiküpsised
Seda tüüpi küpsiseid salvestatakse teie seadmesse kindlaks ajaks (mõnikord paariks tunniks, mõnikord aastaks või kauemaks) ega kustutata brauseri sulgemisel. Kasutame püsiküpsiseid, kui meil on tarvis teid tuvastada rohkem kui ühe seansi tarbeks. Näiteks saab seda tüüpi küpsiseid kasutada teie eelistuste salvestamiseks ka järgmiste veebilehtede külastamise ajaks.

  • Toimivus- või analüütilised küpsised
    Toimivusküpsiseid kasutatakse veebilehtede kasutamise analüüsimiseks ja nende toimimise jälgimiseks, mis võimaldab meil parandada teie kasutuskogemust. Need küpsised aitavad meil kohandada lehe sisu, et kajastada seda, mida kasutajad kõige huvitavamaks peavad ja milliste tehniliste probleemidega nad kokku puutuvad. Võime neid andmeid kasutada ka raportite koostamiseks, mis aitavad meil analüüsida, kuidas meie lehti kasutatakse, millised on kõige levinumad probleemid ja kuidas saame oma lehti paremaks muuta.

Kas küpsiseid saab blokeerida?
Võite küpsised aktsepteerida või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid soovi korral saate tavaliselt oma brauseri seadeid küpsistest keeldumiseks muuta. Kui te eelistaksite küpsiseid mitte aktsepteerida, võimaldavad enamik brausereid teil: (i) muuta oma brauseri seadeid, et teavitada teid küpsise saamisest, mis võimaldab teil valida, kas nõustute küpsisega või mitte; (ii) olemasolevate küpsiste keelamiseks; või (iii) seada oma brauser kõik küpsised automaatselt blokeerima.

Juhised küpsiste blokeerimiseks või lubamiseks enamkasutatavates brauserites leiate saidilt AboutCookies.org

Privaatsus- ja andmekaitsepoliitika

1. MEIE SAITIDEL KOGUTUD TEAVE

Meile teie poolt edastatav teave
Üldiselt võite lehti külastada ilma isikuandmeid esitamata, kui lehtedel pole teisiti öeldud. Küll aga võib meie lehtedel esineda olukordi, kus teilt võidakse paluda isikuandmed esitada, mida võiks mõistlikult kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie isiku tuvastamiseks (näiteks teie nimi, kodune aadress, telefoninumber või e-posti aadress (edaspidi „isikuandmed”). Kui te ei soovi, et me teie isikuandmeid töötleme, võite nende saatmisest keelduda või meile teada anda, et soovite neid kustutada.

Automatiseeritud vahendite abil kogutavad andmeid
Iga kord, kui meie veebilehti külastate, võib Noark Electric kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis kas automaatselt või passiivselt koguvad teavet selle kohta, mismoodi veebilehtedele sisenetakse ja kuidas neid kasutatakse („kasutusandmed“). Kasutusandmed võivad olla nt, veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, kuvatavat lehte, aega, mitu korda lehte külastatud on ja milliseid lehti eelnevalt. Kasutusandmed on statistilised andmed, mis annavad meile teavet veebilehtede kasutamise kohta, näiteks kui palju külastajaid külastab mingit konkreetset lehte, kui kaua nad sellel lehel viibivad ja millistel hüperlinkidel nad klõpsavad. Need kasutusandmed aitavad meil veebilehti meie külastajate jaoks värskena hoida ning vastavalt nende huvidele sisu pakkuda. Kasutusandmed ei ole üldiselt seotud kindlate isikutega, aga Noark Electric seostab need teie kui konkreetse ja tuvastatava isikuna ja kohtleb neid isikuandmetena.

Kasutusandmete kogumise käigus võib Noark Electric automaatselt koguda ka teie seadme IP-aadressi või muu kordumatu identifikaatori (edaspidi „seadme identifikaator”). Seadme identifikaator on number, mis määratakse teie seadmele automaatselt, kui külastate veebisaiti või selle servereid, ja meie arvutid tuvastavad teie seadme selle identifikaatori järgi. Meie veebilehti külastades võime teie seadme identifikaatori tuvastada. Kasutame neid andmeid teie seadme üldise füüsilise asukoha määramiseks ja mõistmiseks, millistest maailma piirkondadest veebilehe külastajad pärit on. Samuti võime neid isikuandmeid kasutada veebilehtede täiustamiseks.

Veebilehtede kasutamisandmete, sealhulgas seadmete identifikaatorite, kogumiseks kasutatavad tehnoloogiad võivad sisaldada küpsiseid.

2. KUIDAS ME KOGUTUD ANDMEID KASUTAME
Noark Electric kasutab isikuandmeid ja kasutusandmeid, mida me veebilehtede kaudu kogume, mitmesugustel ärilistel eesmärkidel, sealhulgas näiteks: teie küsimustele ja taotlustele vastamiseks; kohandame sisu, reklaame ja pakkumisi, mida me teile pakume; teile teabe pakkumiseks ja veebilehtede parendamiseks.

3. MILLIST TEAVET JAGAME KOLMANDATE POOLTEGA?
Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele pooltele ilma teie konkreetse nõusolekuta.

4. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME
Me salvestame teatud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmete kadumise, väärkasutamise või volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

5. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS JA EDASTAMISEK
Veebisaite kasutades või edastades meile mis tahes isikuandmeid, nõustute Noarki selliste isikuandmete ja kasutusandmete kogumisega, töötlemisega, haldamisega.

6. UUENDUSED MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAS
Seda poliitikat ja muid meie veebilehtede kasutustingimusi võidakse perioodiliselt ja ilma ette teatamata värskendada ning kõik muudatused jõustuvad kohe pärast muudetud poliitika veebilehtedele postitamist. Küll aga kasutame teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas isikuandmete esitamise ajal kehtinud poliitikaga, välja arvatud juhul, kui nõustute uue või muudetud poliitikaga. Avaldame veebilehel kergesti märgatava teate, et teavitada teid olulistest muudatustest meie kasutustingimustes ja näidata muudatusakna ülaosas, millal seda viimati värskendati.

Soovi korral teavitame teid, kas ja millised isikuandmeid oleme teie kohta salvestanud. Kui meil on teie kohta väärteavet, parandame selle niipea, kui meile sellest teada annate. Võite oma nõusoleku andmete töötlemiseks (turu-uuringute ja klienditeeninduse tarbeks) igal ajal tagasi võtta. Selleks võtke palun ühendust aadressil marketing-eu@noark-electric.com.

Kui teil on oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, võtke ühendust aadressil marketing-eu@noark-electric.com."